OFFENTLIG MILJÖ

Grönytor och utomhusmiljö

Vi hjälper företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, skolor med flera att utforma innergårdar, entréer, uteplatser etc. Vi tar fram ett förslag efter era specifika behov och önskemål. Är ni osäkra på hur era boende vill utnyttja trädgården? Vi undersöker detta åt er och använder det som grund för utformningen av era grönytor.


Lekplats

Funderar ni på att nyanlägga eller göra om en befintlig lekplats? Vi tar fram gestaltningsförslag och utformar lekplatsen efter era önskemål.


Vi visualiserar era produkter

Genom att visualisera era produkter får era kunder en bättre bild av ert erbjudande. Akretus studentkonsulter har designat lekparker och utemiljöer över hela landet på uppdrag av leverantörer och tillverkare av lekparksutrustning.