EKONOMITJÄNSTER

Vi hjälper dig med ekonomin!

Våra kunniga ekonomstudenter vid SLU har den kunskap som krävs för hjälpa ditt företag. Tjänster vi erbjuder är bland annat redovisning, bokföring, analys, marknadskartläggningar, mm.