Akretus verksamhet är under avveckling och vi har tyvärr
inte längre möjlighet att utföra nya uppdrag eller förmedla studentkonsulter.

Vi vill rikta ett stort tack till alla er som genom att anlita Akretus har varit med och bidragit till SLU-studenternas möjlighet till yrkesutveckling och arbetslivserfarenhet. Det har varit ett nöje att jobba tillsammans med er!